Думата рейки има японски произход и обозначава жизнената енергия, от която е създадено всичко съществуващо. В различните култури и лечебни методики откриваме познаването й, и работата с нея. Известна е като Ки в Япония, Чи в Китай, Прана в Индия, Ка в Египет.

Рейки е метод за канализиране на Универсалната жизнена енергия у човек, което води до вътрешен баланс и хармония.
Трудностите, които имаме в живота си, създават в нас блокажи, пречещи на енергията ни да тече свободно. Това създава проблеми първо на емоционално, а впоследствие и на физическо ниво.
Болестта е учебния инструмент на нашата духовна същност, който ни помага да разпознаем къде допускаме грешки и какво не изживяваме по най-добрия за нас начин .
Рейки е средство, чрез което човек да придобие повече осъзнаване и познание за себе си, и така да живее в щастие, здраве и благополучие.