Имате нужда да поговорите с някого? Онлайн психолог Павел Тодоров.

Личностно развитие

Личностно развитие

Личностното развитие е процес на опознаване на себе си и закономерностите в Живота. Процес, при който човек осъзнава своите заблуди и слабости, които го ограничават и му пречат да живее пълноценно, с чувство на удовлетвореност и радост.

Никой от нас не е всезнаещ и всеможещ всичко, никой от нас не е безгрешен. Това предполага, че ако искаме да работим със себе си ние можем да се превръщаме във все по-добра версия на себе си. Независимо от факторите на нашата житейска история, с които сме обусловени, ако решим да променяме и развиваме себе си, нищо не може да ни попречи. Напротив, когато човек търси – намира. Когато човек иска – Животът дава възможности.

Съществена част от личностното развитие е да почистим себе си от задържаните негативни чувства и негативни мисловни модели. Това са замърсявания, които освен че са неприятни, имат потискащо и ограничаващо влияние.

Почистването е много важен процес за всеки, който иска да се чувства добре и да живее добре. То дава възможността да се освободи потенциала в нас.

Запази консултация в някой от кабинетите ми!

Консултация на живо

Запази консултация онлайн чрез Skype или друго приложение!

Онлайн консултация