Имате нужда да поговорите с някого? Онлайн психолог Павел Тодоров.

Рейки

Думата рейки има японски произход и обозначава жизнената енергия, от която е създадено всичко съществуващо. В различните култури и лечебни методики откриваме познаването й, и работата с нея. Известна е като Ки в Япония, Чи в Китай, Прана в Индия, Ка в Египет.

Рейки е метод за канализиране на Универсалната жизнена енергия у човек, което води до вътрешен баланс и хармония. Трудностите, които имаме в живота си, създават в нас блокажи, пречещи на енергията ни да тече свободно. Това създава проблеми първо на емоционално, а впоследствие и на физическо ниво.

Болестта е учебния инструмент на нашата духовна същност, който ни помага да разпознаем къде допускаме грешки и какво не изживяваме по най-добрия за нас начин .

Запази консултация в някой от кабинетите ми!

Консултация на живо

Запази консултация онлайн чрез Skype или друго приложение!

Онлайн консултация