Имате нужда да поговорите с някого? Онлайн психолог Павел Тодоров.

Експлоатация и сътрудничество с физическото тяло. Как да сме добър партньор с тялото си!

Физическото тяло е нашето превозно средство на Земята – aватарът, чрез който съществуваме тук. То е създадено с Разумност и в него присъства Разумност. Както всяко съществуващо нещо и тялото има своята характеристика и начини, по които да се стопанисва правилно. Познаването на характеристиката и добрата поддръжка определят здравето му.
Това, което вкарваме в тялото определя състоянието му:
– Храната, Въздухът, Водата
Най-доброто за тялото е храната, въздухът, водата и всичко, което приемаме да е в чистия им вид. Да му даваме нещата в естествения им вид, доколкото това е възможно.
– Взаимовръзка между тялото, чувствата и мислите
Мисълта ни взаимодейства с тялото ни.
Чувството ни взаимодейства с тялото ни.
Мислите и чувствата, които изживяваме влияят на здравословното му състояние.
Поддържането на хармонични мисли и чувства е най-доброто за него.
Състоянието на тялото е пряко свързана със Хигиената на Душата.
Хигиена от отрицателни мисли; хигиена от задържането на нехармонични чувства.

Тялото е интелигентна жива система, която ни дава информация за своите потребности
Тялото ни казва:
Жаден съм /имам нужда от вода/;
Яде ми се нещо свежо /нуждая се от минерали и витамини/;
Искам да си почина;
Искам движение;
И други.
Тялото общува с нас. То ни казва от какво се нуждае. Това е неговия език и начин да взаимодейства с нас. От основно за здравето значение е човек да се научи да чува потребностите на тялото си. Така се подържа доброто здраве.

Из книгата ~Послания от Живота~
Essentials

~ ~ ~
Материалното богатство е хубаво нещо, но най-ценното богатство е Здравето. То е основата. Каквото и друго да притежава човек, ако основата рухне – рухва всичко( колкото ценно и велико да е било).
~ ~ ~
Отношението, което имаме към физическото си тяло е основата, определяща как се отнасяме към него, и съответно състоянието му.
~ ~ ~
Обичай тялото си, уважавай го и се отнасяй с любов към него!
Неговото здраве е от голяма важност за качеството ти на живот!
Да го осъзнаеш предварително е по-добре за теб!

Запази консултация в някой от кабинетите ми!

Консултация на живо

Запази консултация онлайн чрез Skype или друго приложение!

Онлайн консултация